Hälsokontroller

Många sjuk­domar kan upptäckas i ett tidigt skede med en mindre hälsokontroll. Dessutom kan tidiga upptäckter av avvikande värden vara en signal att man bör ändra sin kost, motionsvanor, arbetsbelastning etc.

Nedan ser du vad som ingår i en hälsokontroll hos Klinik Lejonet. Alla undersökningar och provtagningar görs av leg. läkare och sjuksköterska.

 

1. Anamnes

Det görs en anamnes = sjukhistoria. Förfrågan av ev. pågående sjukdom, läkemedel, etc

2. Fysikalisk status

– Undersökning av hud, mun, svalg och öron.
– Ytliga lymfkörtlar palperas.
– Sköldkörteln undersöks.
– Kontroll av kvinnors bröstkörtlar och mäns prostata.
– Hjärta och lungor avlyssnas efter ev. biljud.
– Blodtryck och halsartärer undersöks.
– Buk palperas efter förändringar eller organförstoringar.
– Kontroll efter andra avvikelser i muskuloskeletala apparaten.

3. Urinanalys

Urinanalys efter förekomst av protein, urinsocker samt blod i urinen.

4. Blodanalyser

– blodvärde (Hb) – sänkan (SR)
– kreatinin + 5 olika analyser för leverns funktion
– kalcium och kalium (blodsalter)
– kolesterol och triglycerider (blodfetter)
– vita blodkroppar
– sköldkörtelprov
– HIV-test, m.fl
– För män görs även PSA-prov (prostatan)

5. EKG (hjärtat)

EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet

6. Lungfunktionsundersökning

Man gör ett PEF-test eller spirometri för att mäta lungkapaciteten.

7. Syntest

Ett syntest görs genom att ni på ett visst avstånd ska läsa olika stora bokstäver på en tavla.

8. Hörseltest

Hörseltest görs genom att man ska identifiera olika signaler i varierande decibel och frekvens på vardera öra.

9. Längd och vikt

Vi mäter er längd och vikt samt räknar ut ert BMI (Body mass index)

10. Pris

Hälsokontroll 2100.-
(100.- mer för män över 45 år, i och med extra PSA prov)

Pris vid uteblivet besök eller avbokning senast 24h innan avtalad tid: 650 kronor.

För offert till företag, kontakta vår verksamhetschef Linus Bretz.

Kontakt oss vid frågor

Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss!

info@kliniklejonet.se

Kliniken: 0418-10101

Norra Långgatan 10,

26131, Landskrona

M-F: 08.00-17.00, L-S: Stängt